El Niu Guerrer i la Societat del Born són les dues entitats a partir de les quals l'exposició s'endinsa en el món de l'humor col·lectiu de la Barcelona del segle XIX. Lluny de la versió ensucrada dels balls vuitcentistes, la mostra ens apropa als gèrmens de la polsió social i política que afloren en aquest context. JORDI PABLO, comissari "L'origen del modernisme el podem trobar també en aquesta societat, de l'estètica modernista, perquè era un trencament i en aquest trencament hi participaven les entitats humorístiques." En el marc de l'exposició el nou director del museu, Josep Maria Trullén, incorporat fa tot just un mes, ha explicat que intentarà aproximar l'equipament a la ciutadania i promocionar-lo internacionalment, fent èmfasi en la vessant del col·leccionisme. JOSEP M. TRULLÉN, director "Aquest aspecte és el que ens convé mostrar al món, que som un país que hem fet les col·leccions, que hem fet el museu a partir de col·leccionistes, i per què no, intentar liderar ja una xarxa europea de museus de col·leccionisme i transformar Barcelona en una ciutat capital de l'art i del col·leccionisme." El museu enceta aquesta nova etapa després d'una profunda renovació arquitectònica i museogràfica.