La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha incorporat  a l’edició en línia del seu diccionari DIEC2 14 paraules de l’àmbit LGTBI. També s’han modificat 17 mots més per adaptar-ne el significat a la realitat actual.

El desembre del 2018 l’associació Castelló LGTBI va fer arribar a l’acadèmia algunes de les propostes que aquest dimarts s’han fet efectives.

Paraules noves (14)

El diccionari en línia incorpora, en total, 14 termes, amb aquestes definicions:

 • Cissexual: que se sent del sexe al qual pertany biològicament.
 • Intersexual: que presenta caràcters sexuals masculins i femenins.
 • Transgènere: que no se sent del sexe al qual pertany biològicament perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories tradicionals d’home i dona.
 • Monosexual: que sent atracció sexual envers individus d’un sol sexe.
 • Bifòbia: aversió a la bisexualitat o als bisexuals.
 • Cisfòbia: aversió a la cissexualitat o als cissexuals.
 • Heterofòbia: aversió a l’heterosexualitat o als heterosexuals.
 • Interfòbia: aversió a la intersexualitat o als intersexuals.
 • Lesbofòbia: aversió al lesbianisme o a les lesbianes.
 • Transfòbia:  aversió al transgenerisme o als transgèneres.
 • Cissexualitat: qualitat o condició de cissexual.
 • Intersexualitat: qualitat o condició d’intersexual.
 • Monosexualitat: que sent atracció sexual envers individus d’un sol sexe.
 • Transgenerisme: qualitat o condició de transgènere.

Són termes que fa cert temps que s’utilitzen en diversos àmbits, però que fins ara no tenien entrada al diccionari de llengua general.

Articles modificats (17)

També s’han modificat les entrades de fins a 17 termes més que estaven recollits pel diccionari, però que s’han matisat o corregit de significat. 

Es tracta de mots com “doneta”, que fins es definia com a “home efeminat” i ara s’hi afegeix l’explicació que és un terme que s’usa despectivament.

En el gruix de les paraules esmenades s’assenyala que són mots que poden ser ofensius i es considera que estan “en recessió”, com, per exemple,  “faldilletes” o “hermafrodita”. En aquest sentit, s’han modificat les  definicions d'”amanerat”, “bardaix”, “gallimarsot”, “invertit” o “marieta”.