La doctora Carmen Ferrer, professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull i experta en seguretat alimentària, explica per què un aliment natural no té perquè ser el més sa.