La doctora Carmen Ferrer, professora de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull, explica per què hem d’optar pel clàssic pa amb xocolata i no per l’equivalent industrial.