Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, ens alerta de les probabilitats de contraure una malaltia greu per tenir una mala alimentació.