Els animals tenen un rol clau en la transmissió del coronavirus als humans. És per això que tenen un paper molt important en la recerca científica sobre com es contagia el coronavirus i també com afecta les persones. El grup de recerca de l’IRTA-CReSA investiga des fa anys aquest àmbit, liderat pels doctors Joaquim Segalés i Albert Bensaid i la doctora en medicina veterinària i viròloga Júlia Vergara-Alert, col·laboradora de betevé.

El coronavirus es va originar en un animal?

El SARS-CoV-2, que provoca la covid-19, és només un dels diferents tipus de coronavirus que afecten els humans. Es tracta d’un virus zoonòtic, és a dir, amb origen en un animal viu. Malgrat que inicialment es va apuntar al pangolí, els estudis recents creuen que va originar-se en els ratpenats i d’aquí va arribar als humans. Ara s’està investigant quin va ser l’hoste intermediari que va permetre que acabés contagiant milers de persones.

Quin paper tenen els dromedaris en la transmissió?

Des del grup de l’IRTA-CReSA fa uns anys van centrar la investigació en el MERS-CoV, un coronavirus que causa la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà, similar a l’actual covid. En aquest cas, els investigadors han vist que els dromedaris són l’espècie intermediària que fa de pont fins als humans.

Els estudis centrats en un altre coronavirus, el SARS-CoV (síndrome respiratòria aguda greu), han detectat que les civetes o gats mesquers serien l’espècie pont que ha permès contagiar les persones.

Gràfica sobre la transmissió en animals del coronavirus

Amb quins animals s’investiguen els coronavirus?

En aquest centre de recerca, fa sis anys que investiguen el paper dels camèl·lids en la transmissió dels MERS-CoV, aquest parent proper del coronavirus que causa la covid-19.

El grup d’investigació de l’IRTA-CReSA han demostrat que els dromedaris són el reservori del virus, és a dir, l’espècie que transmet el MERS-CoV a les persones. També han vist que les alpaques i les llames són susceptibles a la infecció i poden transmetre-ho. És per això que des d’aquest grup d’investigació treballen amb exemplars d’aquests camèlids.

Llames i alpaques per a la investigació coronavirus a l'IRTA-CREA
Les llames i alpaques tenen un paper clau per estudiar la transmissió del MERS-CoV

Es contagien els animals domèstics?

En els últims mesos, s’ha vist com gats, gossos, i lleons poden contagiar-se amb el SARS-CoV-2. Però fins ara, totes les infeccions descrites en gats s’han originat en el propietari, que és qui l’ha transmès a l’animal.  Per ara, el paper dels animals domèstics en l’epidemiologia del coronavirus és molt limitat.

Els visons tenen coronavirus?

En el cas dels visons, hi ha hagut brots importants en nombroses granges arreu del món, que ha obligat a sacrificar milers d’exemplars. En la majoria de casos, va confirmar-se que l’origen era el treballador qui havia infectat la població animal de forma massiva. En algun cas molt puntual s’ha detectat el contagi de visons a humans, que s’està investigant.

Per què s’investiga el coronavirus amb animals?

Els animals vius són importants en la recerca perquè permeten veure quines espècies són susceptibles al contagi i si la transmeten o no a altres animals o als humans. En aquest sentit, és clau detectar qui actua com a espècie pont en cada cas.

En el cas de l’IRTA-CReSA, treballen amb hàmsters i ratolins, perquè són espècies que s’infecten amb coronavirus, i s’està estudiant com els afecta per investigar possibles vacunes i tractaments.

ratolins del laboratori de l'IRTA