“Cada vegada hi ha més aspectes de la nostra vida que estan desenvolupats amb tecnologia, però les dones no estem suficientment representades ni a les companyies, ni als centres d’investigació ni on es prenen les decisions”, diu Marta Salsench, una de les impulsores del Falling in Code. És per això que aquesta organització ha creat l’esdeveniment  #GirlsHackFIC, que vol potenciar les noves tecnologies entre les noies de vuit a 15 anys, perquè coneguin més el sector i en un futur s’animin a iniciar carrera en aquest àmbit.

Les nenes, provinents de tot Barcelona, han participat en diferents tallers, com el de disseny i impressió de creacions en 3D, en què elles mateixes han fet realitat les seves creacions amb tauletes, ordinadors i una impressora 3D proporcionada per la botiga Tresdenou.

En una altra aula, els organitzadors i patrocinadors han ensenyat les nenes a programar amb el “software” Scratch Online Editor, un programa molt senzill, per infants que s’inicien en aquest món. La Lara, de 12 anys, és una de les noies que ha anat al taller de 3D amb més amigues, perquè a totes els interessa fer servir les tecnologies i aprendre coses noves que puguin fer servir a casa amb els seus ordinadors.

Encara que pugui semblar que tot això és difícil per a noies tan joves, els pares i organitzadors han vist que les nenes es desenvolupen molt bé amb les TIC. “M’ha sorprès molt veure que la meva filla de vuit anys, que és encara petita, tingui més facilitat que jo per fer aquestes coses. Si els dones les eines, elles mateixes aprenen ràpid. M’agradaria que la meva filla s’endinsés en les tecnologies, que actualment és un món massa un món d’homes”, diu Laura, mare d’una de les nenes.

Trencar aquesta escletxa digital de gènere és l’objectiu principal de Falling in Code, un moviment sorgit de dones que es dediquen a les TIC. Creuen que és important que les nenes coneguin més el sector perquè, en un futur, s’animin a iniciar la seva carrera en aquest àmbit que, de moment, està molt dominat pels homes. De cada 1.000 estudiants universitàries europees, només 29 tenen un títol universitari relacionat amb les TIC, enfront dels 95 homes.