L’aplicació mòbil, desenvolupada per l’empresa Nabelia, inclou diverses eines per al seguiment dels pacients crònics més fràgils, com els pacients trasplantats del cor. En aquests casos, el control farmacològic i terapèutic és fonamental. A l’altra banda de l’aparell, hi ha un farmacèutic clínic, que rebrà alertes relacionades amb l’ús que en faci el pacient. El metge també podrà consultar-ne la informació introduïda dia a dia.

Així doncs, l’aplicació és la versió digital d’una llibreta d’autocontrol. Els pacients tindran a la butxaca l’agenda de visites, el pla de medicació, consells, podran registrar-hi proves d’autocontrol, indicant per exemple la pressió i el ritme cardíac, i d’efectes adversos que es derivin de la medicació, i un servei de missatgeria amb professionals assistencials.

Des del Departament de Salut destaquen que aquest projecte potencia l’autoresponsabilització i l’ús racional dels medicaments per part dels pacients i en facilita l’assistència.

L’aplicació estarà disponible per a dispositius Android i Apple per a pacients donats d’alta per l’equip mèdic de l’Hospital de Sant Pau.