Els nous comptadors digitals d’electricitat arribaran a totes les llars de l’Estat abans de l’1 de gener del 2019. Per tant, els comptadors analògics tenen els dies comptats. Però per què s’ha de fer aquest canvi? Quina utilitat tenen els nous dispositius? Hi haurà canvis en la factura de la llum? Si encara tens un comptador antic a casa i vols estar al corrent de tots els detalls sobre els nous aparells digitals, aquí hi ha tot el que cal saber.

  • Quina utilitat tenen els comptadors digitals?

Donen més informació al consumidor. El client podrà saber quin és el seu consum a cada moment del dia, gairebé hora a hora. Segons companyies elèctriques com ara Endesa, això farà que el consumidor pugui accedir a tarifes més flexibles i així estalviar diners. Per exemple, l’usuari podrà decidir consumir molt més en les hores en què l’energia costa menys.

Una altra utilitat dels nous comptadors és que el client no haurà d’enviar la seva lectura a la companyia. Gràcies als comptadors intel·ligents, l’empresa elèctrica podrà accedir directament a les dades de consum i facturar en temps real.

A més, amb els nous comptadors no es pot manipular ni robar l’electricitat, ja que estan monitoritzats de manera contínua.

  • Per què totes les cases han de tenir el comptador digital?

Ja hi ha cases que tenen els nous comptadors intel·ligents, però n’hi ha que encara tenen els dispositius antics i que, per tant, no permeten la telemesura del consum elèctric. Tots els habitatges de l’Estat espanyol hauran de tenir instal·lats els comptadors digitals abans del 31 de desembre del 2018. Així es va aprovar amb el Pla de substitució d’equips de mesura, l’any 2007, que diu:

“Tots els comptadors de mesura de subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW s’hauran de substituir per equips nous que permetin la discriminació horària i la telegestió abans del 31 de desembre del 2018.”

  • Quant costa el canvi de comptador?

La retirada de l’equip antic i la instal·lació del nou comptador són gratuïtes. Les comercialitzadores són les encarregades d’instal·lar els nous comptadors intel·ligents als habitatges. Això sí, la companyia augmentarà el cost mensual del lloguer del nou dispositiu: passa dels 0,54 euros al mes a 0,81.

Operari instal·lant unc omptadir digital

En el cas que el client no vulgui pagar el lloguer del comptador, pot comprar-lo directament. El cost d’un comptador digital nou és d’uns 100 euros. Les companyies elèctriques no recomanen aquesta última opció.

Si el comptador a substituir és de propietat i té menys de 15 anys, la substitució no generarà cap cost per als propietaris ni cobrament en concepte de lloguer durant el període que quedi de vida de l’equip fins arribar als 15 anys.

  • Quan vindrà la companyia a canviar el comptador?

L’empresa distribuïdora enviarà una carta als clients per indicar la data de substitució del comptador. Un operari vindrà a fer el canvi. El subministrament elèctric s’interromprà breument durant el procés del canvi. Un cop feta la substitució, el nou comptador funcionarà immediatament.

  • Hi haurà algun canvi en la factura de la llum?

En principi, no. Els nous comptadors digitals no faran que l’electricitat sigui més econòmica. Això sí, la lectura de la llum és molt més detallada —no hi haurà una lectura estimada— i el client pot veure a quina hora és més barat utilitzar els electrodomèstics. Segons a quina hora el consumidor decideixi posar en marxa els aparells de la casa, pot reduir l’import de la factura.

  • Els nous comptadors són perjudicials per a la salut?

Ja fa temps que veïns i entitats estan preocupats pels possibles efectes dels nous comptadors en la salut. Algunes persones amb hipersensibilitat elèctrica, fatiga crònica o fibromiàlgia denuncien que han notat un empitjorament del seu estat de salut des de la instal·lació dels nous dispositius digitals. La Generalitat ja va explicar que els comptadors han passat tots els controls de seguretat necessaris.

Pere Riu, catedràtic del Departament d’Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), explica que la radiació que emeten els nous comptadors digitals és “ínfima”. Afirma que una persona està molt més exposada a la radiació que emet un telèfon mòbil o la connexió wifi de casa seva o la del veí.