Sandra Álvaro, doctora en Filosofia de la Tecnologia i l’Art, alerta de la gran despesa energètica derivada d’executar petites accions quotidianes a través d’un dispositiu electrònic.