Des de la Terra, sembla que les estrelles estan molt separades, però no sempre és així. N'hi ha algunes, com les noves, que són tan a prop, que es traspassen material entre si fins a tal punt que arriben a esclatar. És un procés que pot durar més de 100.000 anys. JORDI JOSÉ, científic de la UPC "Aquesta estrella és tan a prop de l'altra que l'intens camp gravitatori de l'estrella nana blanca arrenca les capes més externes que són transferides cap a la zona on hi ha aquest objecte tan compacte. El material, com que va girant, forma aquesta mena de disc i part d'aquest disc acaba caient sobre la superfície de la nana blanca i això és el que dóna lloc a l'explosió termonuclear." Un dels èxits d'aquesta investigació ha estat explicar aquest procés en tres dimensions. Per fer-ho s'han necessitat més de 150.000 hores de càlcul i eines sofisticades com ara l'ordinador Mare Nostrum. JORDI CASANOVA, científic de la UPC "Bàsicament el que hem trobat és com es produeix el mecanisme d'explosió i les implicacions que això pot tenir per al coneixement en si de les noves." El material que generen les explosions pot donar lloc al naixement de noves estrelles, planetes i fins i tot espècies vives.