La fi de les reunions a l'escala és qüestió de temps. A Internet ja hi ha webs que fomenten l'entesa i la participació dels veïns en la presa de decisions. A través de la xarxa, poden intercanviar objectes que ja no utilitzen, queixar-se de problemes o avaries i votar tot allò que afecta els espais comunitaris. Un exemple és el del web Vecinos.net, un servei gratuït que va néixer per resoldre els problemes d'una comunitat. L'aplicació, la va crear en Christian, perquè els seus veïns poguessin gestionar la comunitat de forma consensuada i sense haver de recórrer a una gestoria. CHRISTIAN BUTT, creador de Vecinos.net "En el pasado fui presidente de esta comunidad y viví de primera mano las dificultades que hay a la hora de gestionar una comunidad de manera participativa. En esta comunidad además hay vecinos que no viven constantemente aquí, también hay un vecino sordomudo, y esto son dificultades a la hora de gestionar una comunidad." El funcionament és similar a l'habitual: es designa un president que formula preguntes o porta a votació les decisions. També hi ha un tauler d'anuncis en què es poden intercanviar coses o oferir ajuda a la resta de veïns. A més, en Christian respon a consultes sobre programes de gestió administrativa perquè cada comunitat porti els seus comptes, però no totes ho poden fer. CHRISTIAN BUTT, creador de Vecinos.net "Las comunidades suelen ser de nueva creación, con vecinos bastante homogéneos y normalmente jóvenes. En las comunidades de vecinos con un perfil más variado (gente mayor y joven) es más complicado ofrecer este servicio." 100 comunitats de veïns de tot Espanya utilitzen ja aquest web, i la xifra creix. També el nombre de blogs que assessoren grups de veïns, i altres webs similars (i de pagament) han proliferat a la xarxa. L'èxit de la proposta: que no cal estar en el mateix temps ni espai per dialogar i prendre decisions.

Vecinos.net és un web gratuït en què qualsevol comunitat de veïns pot crear la seva comunitat en línia, ja sigui a Espanya o qualsevol altre estat. Hem parlat amb el seu creador, Christian Butt, perquè ens expliqui quina és la utilitat d’aquest lloc web de consultes i gestió, i també per saber quin és l’origen de la iniciativa.