Les primeres actuacions per implantar la superilla al barri d’Horta es faran a principis de l’any vinent. Es començarà per obrir la baixada de la Plana fins al carrer del Tajo, una actuació que evitarà que els cotxes circulin pel centre històric del barri. La principal preocupació del veïnat és la pèrdua d’aparcament i l’increment del trànsit al voltant dels carrers que es pacificaran.

Reduir el trànsit a la plaça d’Eivissa i entorns és l’objectiu prioritari del projecte de la superilla d’Horta. De fet, ja s’havien fet abans actuacions urbanístiques en aquest sentit. Ara, la part de la plaça que encara no ho és i els carrers de Fulton i d’Horta esdevindran de plataforma única. L’altre punt del barri on s’intervindrà és als carrers de Chapí, Eduard Toda i Feliu i Codina, una zona d’equipaments que també serà de prioritat per a vianants ja que és un pas natural cap a diverses escoles del barri.

Els veïns han pogut participar en el projecte i n’estan majoritàriament satisfets, sobretot perquè les seves aportacions han permès recuperar un alt percentatge de les places d’aparcament que es perdien en un primer plantejament. Reclamen, però, que per compensar la pèrdua que hi haurà s’estableixi l’àrea verda al barri. També n’hi ha que s’oposen a la superilla per l’increment del trànsit que comportarà als carrers dels voltants.