En els pròxims mesos els veïns de les Tres Torres podran decidir, en un procés participatiu, quin serà l’equipament que es construirà al solar del carrer de Dalmases, 63, que fa un any que està en desús -el mateix temps que fa que és municipal-. 

L’Associació de Veïns de les Tres Torres reivindica equipaments per al barri ja que, segons asseguren, només té el mercat i la biblioteca Clarà.

L’entitat celebra la posició del districte i el president, Lluís Tussell, matisa que “el procés participatiu serà una negociació amb l’Ajuntament i amb els veïns”.

Una de les propostes de l’Associació de Veïns és una escola bressol, perquè no n’hi ha cap al barri. Altres veïns, com la Victoria Ginette, voldrien pistes poliesportives per a la gent jove”; o d’altres, com la Maria Antonia Casanovas, aposten “per fer alguna cosa per a la gent gran”.

El solar milionari

Fa un any l’Ajuntament va comprar el solar del carrer de Dalmases, on s’havia construït un edifici de luxe amb una llicència d’obres errònia el 2002. Va pagar-ne 15,2 milions d’euros i es va haver de fer càrrec de les indemnitzacions als propietaris dels 15 habitatges i assumir-ne l’enderroc.

L’edifici es va construir fa 15 anys, en l’etapa de govern entre PSC, ERC i ICV. El consistori va concedir una llicència d’edificació, però els tribunals la van declarar nul·la per excés de volumetria i alçària el 2008. Quatre anys més tard, el 2012, en van ordenar l’enderroc, i el consistori va veure’s obligat a comprar el solar. La primera proposta municipal va ser que l’usés la Guàrdia Urbana, però la policia de Barcelona ho va rebutjar perquè les dimensions no s’ajustaven a les necessitats.