Les obres duraran un any i mig en el qual es repararan els desperfectes a les façanes de 14 blocs que fan, conjuntament, uns 250 metres de llarg i acullen més de 500 habitatges. Són els anomenats blocs D, també coneguts com a El Barco per la seva envergadura. Els treballs permetran reforçar la façana per evitar que hi penetri la humitat i així també es millora l’aïllament tèrmic dels habitatges. “En els blocs que s’han reparat la gent està encantada –explica Miquel Abdón, de l’Associació de Veïns de Canyelles- els blocs han quedat molt més protegits de l’exterior i han de posar molt menys la calefacció. Tan davant el fred com la calor, s’ha guanyat”.

Canvis de color

Les actuacions a les façanes també suposaran un canvi de color

, seguint els criteris del Pla director tècnic i cromàtic de Canyelles, acordat entre el Patronat Municipal i els veïns. Aquests criteris estètics ja s’han aplicat en les fases anteriors de rehabilitació, canviant els colors terra dels edificis per grocs, taronges i vermells combinats amb tons grisos.

A més, en el cas d’aquests blocs s’aprofitaran les actuacions per reparar les juntes de dilatació que uneixen les escales interiors dels blocs. En el seu moment, fa 40 anys, es van construir de forma independent als pisos, per fases, i amb el temps han aparegut esquerdes que no són perilloses per a l’estabilitat dels edificis.

Un barri ple de carbonatació

La carbonatació afecta pràcticament un 75 % dels blocs del barri de Canyelles, ja que van ser construïts alhora pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Per aquesta raó, la rehabilitació té subvenció de les administracions. Les obres estan finançades en un 60 % per la Generalitat i l’Estat, en un 25 % pel Patronat Municipal de l’Habitatge i els veïns han d’assumir un 15 % del cost.

En acabar aquesta fase, quedarà rehabilitada gairebé la meitat dels blocs del barri, alhora que s’està treballant per començar una nova fase en una desena més d’escales. Les previsions més optimistes calculen que, en tres anys, tot el barri estarà lliure de carbonatació, el que suposa una xifra de 65 blocs de cinc tipologies diferents.