Per L’Illa Diagonal cada any hi passen milions de visitants i, per intentar revertir l’efecte negatiu que això pogués tenir al teixit comercial del barri, el districte de les Corts ha promogut la creació d’una associació de comerciants. Es va constituir formalment a finals del 2017 i volen créixer en nombre de socis i donar-se a conèixer al barri. “Crèiem que tant Pedralbes Centre com L’Illa o la mateixa FNAC eren un pol d’atracció molt important i enteníem que això havia de repercutir d’alguna manera en el territori. Perquè els comerços de l’entorn i la restauració se’n poguessin beneficiar”, explica Laura Cañadas, consellera de Comerç de les Corts.

La cooperativa de dinamització comercial Coodin, sorgida d’un pla d’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha encarregat de visitar els establiments de la zona  per acompanyar-los en la creació, buscar nous socis i donar els primers passos de la nova entitat. Ara ja són una trentena d’establiments associats i, més enllà de seguir creixent,  busquen crear-se una imatge de marca que els identifiqui i els permeti donar-se a conèixer al barri. “Jo crec que hem de fomentar l’ajut, la col·laboració i crear un bon barri”, diu el Josep Maria Cano, associat. Una altra botiguera, la Cristina Carrasco, afegeix que “és una bona idea per donar-nos a conèixer i per fer una mica de barri. Fer alguna cosa divertida, una mica de promoció, que la gent del barri també gaudeixi”.

L’associació de comerciants i empresaris El Cor de les Corts és la segona entitat de comerciants que es crea al districte durant el 2017. La primera va ser Les Corts Comerç 08028, al barri de la Maternitat i Sant Ramon.