El Jordi Cebrián i el Carlos Macías són entusiastes de la botànica i es van adonar que al solar de Vallcarca que hi ha a sota del viaducte, hi creixia ruca silvestre. Segons Cebrián, que és membre de Depana, tot i que no és extraordinari, sí que sorprèn trobar aquesta espècie al mig de la ciutat i remarca especialment que hagi crescut de manera “molt vigorosa”.

Després de localitzar-hi la ruca, es van posar a comptar i van detectar més de 50 espècies diferents, algunes com les glicines o els acants provenen dels jardins que hi havia abans d’enderrocar els edificis. Altres són herbes oportunistes, moltes són anuals, de vida efímera, però també n’hi ha algunes de més persistents. S’hi poden trobar des de bledes silvestres, a alfals o borratja.

Els dos experts destaquen que aquests solars demostren que la natura, “si la deixes sense intervenció humana, té una capacitat d’adaptació i de rebrotar impressionant”. Segons Macías, “en una situació d’una Barcelona apocalíptica, aquesta seria la imatge de la ciutat, no seria un espai desèrtic sinó que aquesta flora seria la que ocuparia els llocs abandonats”.