En Reb i en Konstantinos són dos artistes urbans d’origen grec. Des de fa un temps viuen a la Barceloneta i, per això, volien crear al barri i contribuir a embellir -lo. En Reb va tenir la idea de fer un grafit a les persianes del mercat i en el projecte final hi van participar cinc artistes. En Reb assegura que “per a mi, el més important és l’opinió de la gent. Aquesta obra està feta al carrer, no en un estudi, ni en cap galeria. La gent la pot mirar a qualsevol moment.

Grafit ple d’icones de la Barceloneta 

El grafit el formen un seguit d’imatges, en blanc i negre, que fan al·lusió a la història de la Barceloneta. Els elements s’han escollit  per la vinculació que tenen amb els veïns del barri. En Konstantinos, un altre dels grafiters que han participat en aquesta obra explica que “les imatges es van escollir perquè estan relacionades amb el mercat, havien de ser imatges que estiguessin relacionades amb el barri i que tant els veïns com els paradistes del mercat sentissin com a coses seves, properes.

Per fer aquest grafit es van necessitar dos caps de setmana i es van utilitzar uns aerosols especials resistents a la intempèrie.