Per procedir a l’obertura del carrer cal enderrocar el 50 % d’una nau actualment cedida a l’Associació Cultural Espai 30.

Josep Maria Garcia, president de l’Associació Cultural Espai 30, explica que l’Ajuntament ha mostrat interès a conservar una part de l’espai perquè les entitats puguin seguir desenvolupant-hi activitats. “Han vist que estem generant una quantitat d’activitat social important i que aquest any s’ha fet un esforç important,” afegeix Garcia.  

Des de la Comissió d’Equipaments de l’Associació de Veïns de la Sagrera destaquen que la coberta d’amiant i l’antiguitat de l’edifici poden dificultar que se salvi part de la nau, ja que una vegada s’enderroqui, podria caure tot. Josep Barbero, de l’AV Sagrera, diu que “aquí no podem posar gaires diners perquè després anirien al terra una altra vegada, volem mantenir l’espai obert però amb la mínima despesa possible”.

L’obertura del carrer de Josep Estivill ja estava recollida en el Pla urbanístic de Sant Andreu – Sagrera i és un pas previ a la creació de l’equipament sociocultural i esportiu al barri, projectat el 2010.