L’objectiu del projecte és oferir als usuaris coneixements, habilitats i actituds sobre un estil de vida actiu i saludable perquè millorin els hàbits de salut i l’autocontrol dels factors de risc cardiovascular. I el resultat és que els participants han disminuït les visites al CAP i han vist una evolució en positiu en algunes de les patologies que tenen diagnosticades: colesterol, problemes de tensió, vasculars i artrosi.

“Sis dels set participants dels grups d’intervenció han aconseguit un valor saludable en alguna de les patologies que tenien diagnosticades”, comenta Susana Sánchez, de l’INEFC. “Estava descompensat de tot -explica Sergi Blanco, uns dels participants-,  del colesterol, de la hipertensió, i tenia obesitat grau 3, ha estat un canvi total perquè he perdut quasi 20 quilos amb l’activitat física i una bona alimentació”.

Grup de WhatsApp per fer esport

Enguany, s’ha format un grup reduït amb set participants per poder personalitzar les sessions. “El que buscàvem era sobretot gent que tingués hipertensió, dislipèmia, obesitat, tabaquisme, inclús trastorns de l’ànim també”, comenta Jaume Collado, adjunt de direcció al CAP Rio de Janeiro. El grup s’ha consolidat amb més d’un 90 % d’assistència i la creació d’un grup de WhatsApp en què els pacients comparteixen experiències i es motiven mútuament. “Ens anem seguint amb el WhastApp tots, i quedem per anar a caminar -explica Lucía Pascual-, el colesterol m’ha baixat molt. La fatiga crònica i la fibromiàlgia encara les tinc, però ho porto molt millor”.

Projecte de final de grau

Tot i l’evidència científica que acredita que l’activitat física i l’alimentació són fonamentals per a la salut, moltes persones no porten un estil de vida actiu i saludable per factors biològics, familiars i socioculturals. Per canviar aquesta dinàmica, durant tres dies a la setmana, dos estudiants de l’INEFC ensenyen com realitzar correctament activitat física mitjançant un entrenament que combina exercicis de força, elasticitat i resistència amb tallers de motivació i conscienciació, així com formació en nutrició i salut. La metodologia i resultats de la iniciativa formen part del projecte final de grau dels estudiants. Al mateix temps els professionals sanitaris del CAP també fan seguiment de l’evolució de la salut dels participants.