La mostra, que es pot veure a la mateixa escola, recull les diferents etapes del centre des dels inicis fins a l’actualitat. La trajectòria s’ha recollit en una exposició fotogràfica que es pot visitar a la mateixa escola, però del 18 al 28 d’abril es podrà veure a la seu del districte de Gràcia. Mentrestant, el centre continuarà amb la programació d’activitats de celebració de l’aniversari.

125 anys d’història

Tot va començar el 17 d’abril del 1892 amb la inauguració de l’escola. Era un centre de tres aules ubicat al carrer de l’Església que van engegar quatre germans, tres dels quals provenien de França. El col·legi va anar guanyant alumnat i es va crear una associació d’antics alumnes molt activa que es va relacionar amb altres entitats del barri com els Lluïsos de Gràcia o el Centre Moral i Instructiu de Gràcia. Però la vida de l’escola es va aturar el 19 de juliol del 1936, quan van saquejar i incendiar el centre.

Quan va acabar la Guerra Civil, La Salle Gràcia va buscar un nou emplaçament per continuar el projecte educatiu que es basava en potenciar la lectura, l’escriptura, el càlcul, la cortesia i la religió. La nova ubicació, al carrer de Sant salvador, 44, era una finca molt arbrada amb torre, horta i jardí. A partir d’aquí, l’escola va començar a créixer amb primària i comerç, i a partir del 1957 es va incorporar el batxillerat.

L’any 1967 es va inaugurar el nou edifici en els mateixos terrenys. El nou espai va permetre rebre una gran part de l’alumnat de La Salle Josepets. Aleshores, l’escola va arribar a tenir uns 1.500 alumnes. A principis dels anys 70 es van incorporar les primeres noies, primer al curs superior (COU) i després la coeducació es va anar estenent a totes les etapes.  En aquests anys i amb el nou espai es va crear l’escola de pares, el museu i laboratoris, aules d’informàtica, misses de joventut, escoltisme i altres espais.