El 2016 es van generar 762.077 tones de residus, que representen l’1,8 % més que l’any anterior. Dit d’una altra manera, cada ciutadà fa cada dia 1,3 quilos de residus. Del total recollit, 274.820 tones corresponen a la recollida selectiva, és a dir, el que es pot reciclar. En aquest cas, es registra una lleugera davallada de 4 dècimes, del 36,3 % del 2015 al 35,9 % del 2016. Els percentatges, però, es mouen en nivells similars des del 2011.

En tot l’any, la recollida selectiva va comportar 2.067 tones més recollides, un increment que encapçalen els envasos, que amb 20.727 tones recollides, va augmentar el 4,8 %. Tot i això, si veiem les dades amb perspectiva, la recollida d’envasos s’ha estancat.  El vidre va pujar un 2,27 % i amb 34.910 tones recollides va marcar una xifra rècord. En canvi, va baixar la recollida de cartró (-4,71 %), un descens que s’atribueix principalment als furts que hi sol haver d’aquest material, fàcil de revendre. En xifres absolutes, però, es manté com el material que més es recicla amb 49.423 tones.

La recollida d’orgànica, assignatura a millorar

El 2016 es van recollir 117.444 tones de fracció orgànica, un 0,69 % menys que l’any anterior, i amb un 15 % del total se n’estanca la recollida. A més, s’hi registra un destacat percentatge dels anomenats impropis, és a dir, residus que es llencen i que haurien d’anar a un altre contenidor. Aquest percentatge és del 21,4 % en el cas de les llars, del 9 % als mercats i del 7,5 % als comerços. Això dona una mitjana del 16 % d’impropis, el doble del 8 % que marca l’Estratègia residu zero, a la qual l’Ajuntament està adherit.

Per això, amb la intenció d’incrementar la qualitat i la quantitat de la recollida d’orgànica, el govern municipal ha impulsat una nova campanya de sensibilització. Es farà primer a quatre barris (Barceloneta, les Roquetes, el Guinardó i el Putxet i Farró), durant sis mesos. A cada barri, hi haurà vuit educadors ambientals i també es treballarà amb les entitats i associacions de veïns i culturals i centres cívics, amb xerrades i trobades sobre el tema.

 

Què hi va, al contenidor marró?

Al contenidor d’orgànica hi van les restes de menjar i de jardineria. També s’hi poden llençar les bosses d’infusió (sense la grapa, això sí), tovallons tacats d’oli i taps de suro. Un error comú és tirar-hi bolquers, que van al contenidor del rebuig, com també les compreses, les restes d’escombrar i els excrements d’animals.

Segons l’Ajuntament, prop d’una quarta part dels residus que es llencen al contenidor marró no hi haurien d’anar. Però el que engreixa aquesta xifra no són les petites equivocacions, sinó les bosses senceres amb matèria no orgànica.