Els creueristes gasten més que els turistes convencionals. Tot i que només representen un 8 % dels visitants que arriben a Catalunya, concentren bona part de la facturació: un 20 %. Els que més despesa generen són els nord-americans, que representen un 18 % dels creueristes.

Segons l’Estudi d’impacte econòmic de l’activitat creuerística a Barcelona, elaborat pel laboratori d’Economia Aplicada de la UB i encarregat per CLIA Espanya, l’activitat del port beneficia tots els sectors econòmics i apunta que durant el 2016 l’activitat de creuers va suposar crear 6.809 llocs de treball a Barcelona, gairebé el 40 %  en sectors no vinculats amb l’activitat turística. L’informe diu que el 73 % dels beneficis dels creuers es queden a la ciutat (la resta es reparteixen per Catalunya) i que els districtes que més en surten beneficiats són Ciutat Vella i l’Eixample.

Una altra de les dades rellevants és el creixement del port de Barcelona com a port base (inici i finalització de trajecte), que ha estat d’un 28 % entre els anys 2014 i el 2016. Tot i això, des del 2011 l’activitat dels creuers s’ha estabilitzat i amb prou feines ha variat, amb un creixement inferior a l’1 % anual.

Una plataforma digital sobre creuers

Durant la presentació de l’estudi, l’Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) ha anunciat la creació d’una nova plataforma de comunicació digital per donar a conèixer als ciutadans les dades sobre els creuers i l’impacte que tenen a la ciutat. L’objectiu, segons els responsables és “trencar falsos mites” sobre el sector i explicar-ne els beneficis.