El Parlament Ciutadà de Cultura és un espai creat per la cultura de base i independent de Barcelona

que vol ser un contrapès permanent a les institucions i les elits econòmiques. El parlament va néixer el 27 de gener i des de llavors s’ha reunit en diverses ocasions per arribar a consensuar una proposta conjunta per traslladar als representants polítics de cultura.

La proposta

El grup impulsor ha fet una sèrie de propostes que considera que han de ser eixos de treball per l’ICUB, l’Institut de Cultura de Barcelona, per al rescat de la cultura.

1.- Fer una cartografia oberta de la diversitat del conjunt artístic i cultural de Barcelona.
2.- Fomentar espais i contextos de treball per a la creació i definició de nous criteris qualitatius que generin consens i serveixin per valorar no només quantitativament els diferents projectes culturals a l’hora de decidir els recursos per al seu suport.
3.-Fomentar i organitzar espais per a la cooperació, comunicació i mediació a l’Administració i el teixit cultural de Barcelona.
4.-Generar l’anàlisi i l’explotació necessària de la documentació pressupostària de l’ICUB per tal de visualitzar-ne les dades.
5.-Crear una comissió específica per a la defensa dels treballadors i treballadores de la cultura i la lluita contra la seva precarietat.
6.-Revisar els mecanismes de creació de públics i d’accessibilitat a la cultura per tal de convertir la ciutadania en subjectes actius, crítics i lliures.
7.-Crear els mecanismes necessaris per assegurar l’establiment de direccions col·legiades als diferents equipaments culturals.
8.-Reconèixer i recuperar la identitat cultural de l’art de carrer a Barcelona.

 

El Parlament Ciutadà

Va ser ideat el 2012 com a dispositiu per a la millora i aprofundiment de la qualitat democràtica de la societat. Un primer i reduït grup impulsor ha treballat durant anys sense interessos partidaris per a la seva aplicació en diferents ocasions, sectors i llocs, facilitant ajuda en la dinamització dels mateixos. Un Parlament Ciutadà és un espai no partidista de confluència, proposta, deliberació, cooperació i acció política d’aquelles persones que actuen juntes contra el poder.