El Jardí Botànic Històric, a Montjuïc, amaga un dels racons més sorprenents de Barcelona: el sot de l’estany, antiga pedrera de la Foixarda que allotja tres dels arbres més alts de la ciutat (amb més de 30 metres d’alçària). Les seves condicions climàtiques, uns cinc graus inferiors respecte l’entrada, fan que hi puguin créixer espècies pròpies del centre d’Europa, ens les presenten els Amics del Jardí Botànic de Barcelona.