S’estima que el fum de tabac conté més de 4.000 components, molts dels quals són farmacològicament actius, tòxics, mutàgens i cancerígens. El tabaquisme és un dels factors de risc més importants de les malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques principals i d’un nombre important de neoplàsies. En parlem amb la doctora Carmen Cabezas, subdirectora de promoció de l’Agència de la Salut Pública.