Què passa amb aquells aliments que no es poden vendre però són perfectament aptes per al consum? Una empresa de supermercats els entrega des de 2011 dins un programa de microdonacions que treballa amb 250 entitats socials, entre elles l’Obra social de Santa Lluïsa de Marillach, a la Barceloneta. És una gestió responsable dels aliments a petita escala que el 2016 va entregar l’equivalent a l’aliment necessari per a 788 famílies durant un any.