Aprofitant la proximitat amb el Dia Internacional de la Dansa, que se celebra cada any el 29 d’abril, la nostra col·laboradora científica decideix relacionar la física amb l’art. La fundadora de La Mandarina de Newton ens explica com la llei d’acció-reacció i el moment d’inèrcia són responsables de diversos moviments en el ball, com els girs i els canvis de ritme.