L’Alex intenta recuperar el temps perdut amb el Juan i li ensenya tot allò que considera que un pare li ha de transmetre-li al seu fill.