Desinformació, certeses, xarxes socials, informació i versemblança, societat de la indiferència, democràcia, activisme visceral, algoritmes… Lluís Reales conversa amb Marc Argemí, periodista i consultor de comunicació. Publica el llibre ‘Los 7 hábitos de la gente desinformada’