Els primers veïns de la Vila Olímpica van arribar-hi el 1993, un cop acabades les Olimpíades del 92. Com que era un barri de nova creació, durant anys la mitjana d’edat dels veïns ha estat baixa, però ara, 30 anys després, la població de més 65 anys es multiplica any rere any. De 667 persones el 2007 s’ha passat a 1.728 el 2023, xifra que representa un creixement del 159 % en només 16 anys.

La Vila Olímpica és el barri on aquest tram de població creix més de tota la ciutat, segons dades del padró municipal. És per això que des de l’AV Vila Olímpica reclamen un equipament específic per a la gent gran del barri que pugui complementar el servei que donen la biblioteca i el casal de barri.

Un equipament planejat el 2001 que no arriba

Segons Jordi Giró, l’equipament per a persones grans ja es va projectar en el pla d’equipaments del 2001, però des de llavors encara no se n’ha concretat res. Per Giró, és important que s’iniciï abans un procés participatiu per poder dissenyar un servei que vagi més enllà del que seria un equipament per a persones grans tradicional. 

“Hauria de ser-ne un que donés cobertura a les necessitats actuals de la gent gran, perquè és clar que l’envelliment l’any 2023 no té res a veure amb l’envelliment del 2001, quan es va projectar per primera vegada”, explica Giró. L’equipament hauria de ser complementari als serveis que es donen a la Biblioteca Xavier Benguerel o el Casal de Barri de Can Gili Nou.

El creixement més gran de tota la ciutat

Les dades mostren aquesta evolució de l’edat dels veïns. Segons les estadístiques de l’Ajuntament, en l’última dècada la població de més de 65 anys s’ha més que doblat al barri. Aquest increment del 159 % està molt per sobre de la mitjana de la ciutat, que se situa sobre el 6,7 %. De fet, si el 2007 la població de més de 65 representava el 7,5 % del total de la Vila Olímpica, el 2023 ja arriba al 18 %.

Montbau, l’altra cara de la moneda

La Vila Olímpica, al districte de Sant Martí, és el barri on més s’incrementa la població de més de 65 anys, seguit de la Vall d’Hebron, amb un creixement del 69 % i Canyelles amb un 55 %. A l’altra cara de la moneda, els barris on més decreix aquesta franja de població són Montbau, al districte d’Horta- Guinardó, el Turó de la Peira i la Barceloneta, amb disminucions que ronden el 30 %,

Tot i que la Vila Olímpica no és el barri amb més població major de 65 anys, sí que és el que té un percentatge de creixement més alt. En números absoluts, el barri que més persones guanya en aquesta franja és el de Sant Andreu, que el 2023 suma 3.590 persones de més de 65 anys a les 9.911 que tenia el 2007, un percentatge de creixement que se situa, però, en el 33,99 %.