LAssociació de Veïns Zona Universitària demana a l’Ajuntament de Barcelona que reubiqui el Festival Jardins de Pedralbes. Els veïns estan cansats de la sobreocupació del parc durant els mesos de primavera i estiu a causa de la preparació i celebració del festival. “Des de l’abril fins a l’agost els veïns no podem gaudir dels jardins. No pot ser que es privatitzi d’aquesta manera un espai públic”, denuncia Ivón Muñiz, de l’Associació de Veïns Zona Universitària.

Alerten que cada any el festival creix més: en aquesta edició l’ocupació total arriba a les tres hectàrees del parc. Els molesta, sobretot, que s’ocupin zones enjardinades i amb vegetació. “És l’únic festival en què es permet que s’ocupi l’espai verd. A la resta de festivals que se celebren en parcs només es poden ocupar les zones de pas o les pavimentades”, explica Lluís Tarafa, de l’associació de veïns. A més, aquest any les grades del festival s’han ampliat per mantenir l’aforament de 3.000 espectadors i respectar, alhora, les mesures de la covid.

A banda de l’escenari principal, la programació es complementa amb altres activitats, com els concerts a la zona del village, de format reduït, que se celebren en els dos escenaris més petits que s’hi han instal·lat. El village disposa en total amb 400 taules i 1.500 cadires repartides al llarg dels jardins, que comparteixen espai amb els estands dels patrocinadors del festival i amb la resta de serveis de restauració.

Des de l’abril fins a l’agost els veïns no podem gaudir del jardins de Pedralbes. No pot ser que es privatitzi d’aquesta manera un espai públic
Ivón Muñiz, AV Zona Universitària

Preocupació dels veïns per la biodiversitat dels jardins

Els veïns estan especialment preocupats per l’impacte que té el festival en la biodiversitat del parc. Alerten que la sobreocupació afecta directament la flora i fauna autòctones del parc. Afirmen que els darrers anys s’han deixat de veure els ocells i els esquirols que hi habitaven tradicionalment. També han detectat que hi ha espècies vegetals que s’han malmès i no s’han tornat a recuperar després de les edicions anteriors del festival.

No n’hi ha prou de replantar la gespa. L’impacte més gran es produeix sobre altres espècies vegetals
Lluís Tarafa, AV Zona Universitària

Els veïns han sol·licitat per escrit a l’Ajuntament de Barcelona la màxima implicació de Parcs i Jardins perquè facin un seguiment de l’estat de la vegetació del parc, alhora que insten l’ens municipal a respectar el sotabosc i la plantació arbustiva, encara que aquesta quedi malmesa per l’ús intensiu de les zones verdes durant la celebració del festival.

Agents rurals vetllaran pel manteniment dels jardins

L’Ajuntament de Barcelona ha inclòs aquest any en el conveni amb el promotor del festival la participació de la figura dels agents rurals. S’encarregaran de diagnosticar les zones verdes malmeses durant el festival. D’aquesta manera, el promotor del festival es farà càrrec de restituir-les o arreglar-les un cop acabin els concerts. El districte de les Corts assegura, a més, que vetllarà per garantir la convivència del festival amb la ciutadania.

“Com cada any farem inspeccions per fer complir la ubicació de les cadires, el tema de l’evacuació i les sonometries. Com a districte vetllarem per minimitzar l’impacte que el festival pugui tenir en l’entorn. Recordem que el festival de Pedralbes aporta moltes coses positives pel que fa a la reactivació econòmica i cultural, però garantirem que l’esdeveniment tingui el menor impacte en l’entorn”, afirma la gerent de les Corts, Sara Jaurrieta.

El promotor pagarà la reparació d’un fanal trencat

Més enllà de la possible afectació de l’espai verd, el promotor haurà d’assumir una altra despesa. L’1 de juny un camió vinculat a l’organització del festival va topar accidentalment contra un fanal mentre maniobrava a les portes del recinte. El fanal va caure i es va trencar. Tot i que no té valor patrimonial, aquests dies s’està reparant i el districte tornarà a instal·lar-lo d’aquí a un parell de setmanes.

Imatge: Josep Maria Guillumet

L’Ajuntament recorda que el promotor està obligat a assumir la reparació de qualsevol desperfecte o deteriorament que es produeixi dins dels Jardins de Pedralbes com a conseqüència de la celebració de l’esdeveniment. Per això, el cost de la reparació del fanal l’assumirà íntegrament el promotor del festival.