L’equip d’investigadors de VHIR creu que la proteïna condensina ajuda la cèl·lula tumoral a dividir-se ràpidament i, per tant, la inhibició d’aquesta proteïna comporta la mort de les cèl·lules cancerígenes. D’aquesta manera, la condensina servirà com a marcador de creixement dels tumors de càncer colorectal i, al mateix temps, també s’apunta com la diana terapèutica d’aquesta malaltia.

El doctor Simón Schwartz, director del CIBBIM-Nanomedicine, ha explicat que en l’estudi també s’ha arribat a la conclusió que les cèl·lules tumorals utilitzen les proteïnes condensines en benefici propi i la producció d’aquesta proteïna està regulada per la via molecular Wnt, implicada en el tumor colorectal.

Les investigacions de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona s’han publicat a la revista ‘Journal of Biology and Chemistry‘.