Les pancartes i els cartells de protesta estan penjats des de fa dies a la porta de l'escola bressol de la Vall d'Hebron. Les mestres i les famílies no volen que el centre tanqui. Tots els alumnes són fills de treballadors de l'Hospital. MONTSERRAT GUILLÉN, infermera de l'Hospital Vall d'Hebron "Quan això es deia la residència del Generalísimo, es va obrir l'escola bressol. I ara en temps de conciliació familiar, de lleis per a la dona, per afavorir que puguem treballar, la tanquen" Aquest any no s'ha obert el procés d'inscripció per a nous alumnes i els 38 infants que estaven en llista d'espera no tindran plaça. Això vol dir, que el curs vinent, l'escola passarà dels 150 alumnes actuals a 80 i l'any següent es quedarà amb prop de 25. Segons l'equip docent, en dos anys el centre desapareixerà. Des de l'Hospital asseguren que a causa de la congelació de pressupost a l'àmbit social de la Vall d'Hebron, aquest any no poden agafar a nous alumnes. ASCENSIÓ TRALLERO, directora de l'escola bressol de la Vall d'Hebron "Els pares volen fer una aportació econòmica com sigui, equiparant aquesta escola a una de municipal, per exemple. Els pares estan disposats. Però no hi ha manera. Gerència, direcció de recursos humans, no admeten aquesta qüestió, ni se la plantegen. Simplement tanquen." Per això asseguren que de moment continuaran les protestes fins que la direcció del centre els escolti i trobi una alternativa al tancament.

Els pares estan disposats a pagar-ne la diferència, però la direcció de l’hospital encara no s’ha reunit. D’ entrada, aquest curs no s’han acceptat inscripcions de nous nens i nenes.