Des del Comitè d’Empresa insisteixen que no existeixen raons econòmiques ni de producció que justifiquin aquest expedient de regulació d’ocupació, perquè se segueix tenint el mateix volum de feina, i l’Ajuntament de Barcelona està al corrent dels pagaments. A més, recorden que IMESAPI, l’empresa concessionària, obté beneficis per aquest servei a la ciutat de Barcelona.

Per això, els treballadors han demanat una auditoria a l’empresa, que té seu a Madrid i que treballa arreu de l’estat. Des del consistori ja s’havien mostrat contraris a l’acomiadament de cap treballador en altres ocasions. De fet, segons el contracte amb l’Ajuntament, IMESAPI encara serà l’encarregada del manteniment de la il·luminació de Barcelona fins a finals de 2013.

La vaga té uns serveis mínims equivalents al dispositiu d’un dia festiu. Les principals conseqüències són que les avaries que hi pugui haver en l’enllumenat de la ciutat s’hauran de resoldre amb molt menys personal, i per tant es necessitarà més temps per solucionar-les.