Fins ara tota aquesta informació estava distribuïda en 22 bases de dades diferents. Això feia que moltes vegades, un jutjat no sapigués què estava fent el del costat. Una informació especialment important si tots dos estaven tramitant diverses denúncies contra la mateixa persona. A partir d'ara, tot s'abocarà en un sol sistema. Per tant, qualsevol jutge podrà saber, per exemple, quins antecedents judicials té un detingut o quants cops se l'ha arrestat. I el que és més important, per quins fets. Tot plegat és molt útil en la lluita contra els carteristes reincidents. Abans, cada petit robatori es tramitava de forma independents. Ara, en canvi, es podran sumar les causes i demanar-los penes més greus. MONTSERRAT TURA, consellera de Justícia "Tindrem l'historial judicial d'una persona. Fins ara això no existia. Catalunya ha aconseguit l'historial." De moment, a la base de dades només hi ha la informació dels delictes comesos a Catalunya. Ara, la pilota és a la teulada del Ministeri de Justícia, que és qui haurà de fer un sistema similar per la resta de l'Estat. Mentre això no arriba, la conselleria de Justícia continua treballant per millorar el programa. A partir de l'octubre no caldrà escriure el nom exacte de l'acusat per buscar-ne tota la informació. Una eina especialment útil en el cas dels delinqüents estrangers perquè el sistema de cerca permetrà salvar errors ortogràfics.