La nova biblioteca compta amb un fons inicial de 33.665 documents entre llibres, CD i DVD. També està subscrita a 65 revistes i diaris. A més, donada la seva ubicació, té un centre d’interès dedicat a la Rambla i la seva història.

L’edifici on està situada es va construir el 1879 i es va inaugurar com a Gran Hotel Falcón. Durant la Guerra Civil, el Partit Obrer d’Unificació Marxista el va expropiar. En el franquismes es va convertir en la seu de la companyia FECSA, i va complir aquesta funció fins els anys 90. Llavors es va reformar per acollir la Universitat Pompeu Fabra.