José Bravo, responsable a Catalunya del sector de ferrocarrils d’UGT, ha afirmat que considera necessari demanar un “ferrocarril públic i social” i que la privatització pot suposar una “degradació” del servei, que s’afegeix a altres desmantellaments de l’estat del benestar. De cara a la vaga del proper 17 de setembre, Bravo ha demanat comprensió als usuaris pels problemes previsibles de mobilitat que causarà.