La majoria d’ells són de nacionalitat portuguesa i espanyola, tenen els papers en regla i els menors van a l’escola. En total hi viuen 45 persones, 15 de les quals són menors. La propietat del solar en va denunciar l’ocupació i ara estan pendents del desallotjament per part dels Mossos d’Esquadra. Amnistia Internacional de Catalunya ha presentat una queixa a la síndica de greuges perquè n’estudiï el cas i reclama que s’ofereixi una alternativa d’habitatge als ocupants.