Experts en salut laboral de Unipresalud, companyia de gestió en seguretat i salut laboral, alerten que l’abús de l’aire condicionat a les oficines, on es passa bona part del dia, causa el 20% dels refredats de tot l’any. L’ambient massa fred i sec, així com el contrast amb la temperatura exterior en poden ser els responsables.

Aquest ambient sec, inferior al 30% d’humitat relativa, facilita que les mucoses es ressequin i pot ser el causant de l’aparició de malalties com rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis, pneumònies, dermatitis, irritació ocular (especialment a les persones que utilitzen lents de contacte) i mal de cap.

Els principals consells per evitar aquestes malalties són mantenir la humitat relativa de l’aire a les oficines entre el 45% i el 65%, amb aparells humificadors. La temperatura laboral adequada s’ha de situar entre els 23ºC i els 26ºC, en funció de les característiques de l’oficina i el nombre de treballadors.