Un 23 % de les dones i un 15 % dels homes pateixen maltractament al llarg de la seva vida, segons dades de la Fundació Vicki Bernadet. Amb aquest pretext, aquest dimecres ha nascut una taula interinstitucional per a la prevenció i atenció de l’abús sexual i el maltractament infantil a Barcelona, que té com a objectiu principal millorar la coordinació entre Ajuntament, Generalitat i professionals del sector.

Aquest dimecres al matí s’ha constituït la taula, que agrupa diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i entitats que treballen amb infants a la ciutat. L’objectiu és millorar la coordinació de les polítiques de prevenció, sobretot als equipaments municipals, i ser capaços de reaccionar amb més precisió quan es produeixin aquestes situacions.

El comissionat d’Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, espera que les mesures acordades per aquesta taula, que es reunirà com a mínim un cop l’any, permetin apoderar els menors perquè puguin denunciar obertament, formar els professionals que treballen en els àmbits on es poden produir aquestes situacions i coordinar millor les institucions i els seus respectius protocols.