Després de setmanes, mesos i fins i tot anys pendent d'intervencions, tractaments i amb un vincle directe i constant amb els equips mèdics, quan els pacients que han patit càncer reben l'alta han de fer front a un seguit de dificultats que sovint no s'esperen. Han de tornar a reemprendre la seva vida potser amb determinades seqüeles físiques i han de ser capaços de recuperar una autonomia que molts no són ni tan sols conscients d'haver perdut. ORIOL RAMIS, autor de l'estudi "Passar del guarir a tenir cura. La feina de guarir ja està feta pel sistema sanitari, el que s'ha de tenir és cura d'una persona que està en un procés emocional complicat i complex." Una realitat que fa palesa l'estudi elaborat per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer i que conclou que els supervivents necessiten eines per poder encaixar l'experiència viscuda i per poder tornar a la realitat.

L’estudi elaborat per la FECEC detecta, entre altres coses, abusos en rescissions de contractes o impediments a l’hora d’obtenir crèdits bancaris o assegurances. En aquest àmbit el text remarca un aspecte pendent: treballar en un pla per transformar la legislació en reintegració laboral, crear un observatori per avaluar la situació dels supervivents i augmentar l’atenció per part de les entitats.

A més, el text reafirma un concepte conegut, que “els supervivents necessiten encaixar l’experiència viscuda i reorganitzar la vida per poder tornar a la normalitat”. De cara al futur queda pendent estudiar més a fons la reintegració laboral de les dones que han patit càncer de mama, els problemes en les famílies amb nens supervivents així com la supervivència del càncer en la gent gran.