L’Ajuntament ha seguit les recomanacions del síndic de greuges, Rafael Ribó, que demanava que el consistori resolgués amb la major brevetat possible el recurs del ciutadà. Ribó demana que -en cas que hi hagi sanció- es garanteixi el principi de proporcionalitat amb els fets sancionables i que es busquin mesures alternatives “atenent a les circumstàncies econòmiques del ciutadà”. També la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va fer arribar a l’Institut Municipal d’Hisenda una sol·licitud d’informació i documentació sobre aquest cas.

L’Administració reclama 157.000 euros al pensionista que acumulava, sense saber-ho, més de 300 multes per enganxar anuncis en què oferia serveis com a transportista. El pensionista presumptament va vulnerar les ordenances durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013, i va acumular diverses denúncies per infracció de la normativa de convivència. Les notificacions se li van fer efectives quan el ciutadà va anar a l’Institut Municipal d’Hisenda per pagar l’impost de circulació del seu vehicle.