Maria Assumpció Vilà recomana al consistori i a la societat Cementiris de Barcelona que fixin uns preus més assequibles per als serveis funeraris. La resolució de la defensora explica que les tarifes es fixen lliurement i la factura inclou les taxes municipals que recauen en alguns serveis. Tot i això, la síndica considera que són uns preus elevats i que no s’ofereix un ampli ventall de tarifes. Per això, demana que s’abarateixin els productes més econòmics per fer-los assequibles ja que es tracta d’un servei essencial.

L’altra demanda de la síndica és que Cementiris de Barcelona millori la transparència i la informació que proporciona als ciutadans. Proposa que ofereixin una tarifa desglossada dels serveis perquè els clients vegin en detall què inclouen els productes que contracten.