En la presentació de l’informe anual del síndic de greuges, David Bondia, ha anunciat que entre els mesos de maig i juny està previst organitzar un acte de reparació a les víctimes d’abusos sexuals a les escoles de Barcelona. A l’abril de l’any passat, la sindicatura ja va crear una comissió de reparació per a víctimes de violència sexual en centres escolars —arran del cas de l’Escola Barcelona— en què també s’ha atès a desenes de víctimes d’altres centres educatius que van patir abusos durant dècades.

A més, també s’està elaborant un informe sobre els danys que aquests anys d’abusos han causat a les vides de les persones que han acudit a la comissió.

Acte de reparació institucional i privat

David Bondia ha insistit en la importància que des de l’Ajuntament també s’ofereixi reparació a les víctimes. El síndic assegura que ja ha traslladat a l’Ajuntament aquesta necessitat i que s’han compromès a impulsar l’esmentat acte de reparació a les víctimes que, segons Bondia, serà de caràcter privat i institucional. “Entenem que es demanarà una reparació institucional. En principi es farà el mes de maig o juny i serà un acte privat de reparació. Es farà sobretot en funció del que desitgin les persones que hagin vingut a la comissió”.

Acompanyament a les víctimes

La Comissió de reparació per a víctimes d’abusos a escoles públiques de Barcelona de la Sindicatura de Greuges de Barcelona està formada per professionals experts en violències que participen en l’acompanyament i l’escolta a les persones que volen participar en el procés.

Està formada per tres persones i un grup assessor. Aquestes tres persones són professionals especialitzades en violències que acompanyaran les víctimes i persones que vulguin participar en el procés. En formaran part Olga Casado, metgessa de família i membre del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT); Mireia Forner, psicòloga clínica de l’Hospital Vall Hebron, i Carla Vall, advocada penalista i criminòloga.

Pel que fa al grup assessor, en formaran part Vicky Bernadet de la Fundació Vicky Bernadet; la Margarida Troguet, presidenta de la comissió especial de l’Aula de Teatre de Lleida, i un membre de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.