(ACN) El síndic de greuges demana un tancament progressiu i una transformació dels centres d’educació especial per aplicar “un model més inclusiu” a Catalunya. Aquest dimarts ha fet públic un informe en què defensa que calen més “recursos i formació” per reubicar com a mínim un 70 % de l’alumnat amb necessitats educatives especials en escoles ordinàries.

Tot plegat, creu, s’ha d’acompanyar d’un “canvi de paradigma cultural”, ja que encara existeix una resistència “important” per part de les famílies de diversos alumnes que consideren que un centre convencional no els proporcionarà una atenció especialitzada que sigui “suficient”.

Manca de recursos

L’informe s’anomena L’educació inclusiva a Catalunya i analitza els dèficits principals. Destaca la insuficiència de recursos (sobretot de personal) per a l’atenció educativa de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Aquest, però, no és l’únic obstacle. El document subratlla que una part important del professorat considera que l‘educació inclusiva afecta només l’alumnat amb necessitats especials, i que la seva atenció és responsabilitat principal del personal de suport.

A part, hi ha una resistència d’una part de les famílies a escolaritzar els seus infants en centres ordinaris perquè consideren que no els proporcionaran una atenció especialitzada suficient. Durant els darrers anys, la xifra de l’alumnat que es troba en centres d’educació especial s’ha mantingut estable, concretament amb unes 7.000 persones.