Oberta, fluida i no classista. Així defineix la societat catalana un estudi que demostra que Catalunya és un dels països d'Europa on és més fàcil canviar de classe social. L'educació funciona com a ascensor en la majoria de casos però, segons els experts, no arriba a les classes més baixes. XAVIER MARTÍNEZ, professor de sociologia de l'educació a la UB "Evidentment, si les beques i l'estigma d'igualtat d'ajudes i d'oportunitats no arriba a tothom evidentment això discrimina els fills més pobres." De l'estudi se n'extreu també que els joves d'ara ho tindran més difícil que els seus pares per canviar de classe. XAVIER MARTÍNEZ, professor de sociologia de l'educació de la UB "Els nascuts el 1951/60 són els que han tingut un major ascens social, però clar, hem de tenir en compte que el 56% dels seus pares eren obrers o camperols pagesos. En canvi, la generació dels més joves, el 67% d'ells provenen de classes mitjanes, per tant tenen un menor marge d'ascens social possible." Com a conseqüencia d'això, en un futur augmentarà la lluita competitiva i el cost d'estatus i un altra vegada l'educació serà clau a l'hora de mantenir o augmentar la posició social.