El modernisme esclata en plena construcció de l'Eixample. Es tracta d'una arquitectura decorativa, que uneix tècniques noves amb elements tradicionals. El manteniment d'aquests edificis és un repte per a la ciutat. La Casa Terrades, coneguda com la Casa de les Punxes, una de les més emblemàtiques de l'Eixample, és obra de Josep Puig i Cadafalch. Data de l'any 1905, l'etapa primerenca en què l'arquitecte incorpora el gust germànic. En destaca el gust feudal pel maó nu i l'evocació del paisatge amb motius florals. Ara s'hi estan fent obres de millora per deixar-la tal com era originalment. La intervenció durarà sis mesos. XAVIER OLIVELLA, gerent de l' Institut Municipal del Paisatge Urbà "Recuperació de tota la ceràmica de les torretes, recuperació dels elements de pedra de la façana, neteja de la façana i neteja de tots els forjats dels balcons..." Aquest és un dels 34 edificis restaurats enguany gràcies a les lones autoritzades. XAVIER OLIVELLA, gerent de l' Institut Municipal del Paisatge Urbà "Tenim la possibilitat a través de la intervenció públicoprivada, d'aprofitar la bastida de les obres per posar-hi una lona publicitària que repercuteix en la comunitat. La lona publicitària, el que fa és deixar uns bons recursos per a la comunitat, que els permeten mantenir o ajudar a mantenir aquestes finques." A la dreta de l'Eixample hi trobem altres edificis en restauració, com els immobles de passeig de Gràcia o rambla de Catalunya, que també aconsegueixen el finançament a través de les lones publicitàries.