GERARD ARDANUY, regidor d'Educació i Universitats "Hem viscut una època al nostre país i a la nostra ciutat en què hi havia molts recursos i es posaven en joc molts recursos. Però la manca d'estratègies, molt sovint, el que feien és que aquests recursos es cremessin sense un objectiu clar cap on anar. I nosaltres el plantejament que fem com a govern municipal és escolta'm, els recursos han de passar, com es diria, d'un reg per inundació a un reg per gota a gota."

Els temes de les jornades s’emmarquen en la declaració ‘Cap a l’horitzó 2015’, un text aprovat en el Ple de l’Ajuntament el 15 de març de 2011 i que establia quatre objectius prioritaris: aconseguir una educació responsable per guanyar-se bé la vida, per canviar les coses, per conviure en pau i per ser millors persones. Tenint en compte el context de crisi econòmica, també s’ha valorat la necessitat d’una educació que potenciï la innovació i permeti l’actualització professional en un entorn de fragmentació i canvi del mercat laboral.

La Xarxa Educativa de Barcelona, formada per les entitats que conformen el Projecte educatiu ciutat de Barcelona (PECB), demana que Barcelona es comprometi amb l’educació, entesa com una eina de canvi i de transformació personal clau per a la productivitat econòmica i la convivència social.

Les jornades es poden seguir via Twitter a través de l’etiqueta #12PECB.