nens pobresa energètica
Foto: Save the Children

(ACN) Save the Children ha alertat d’una “cronificació” de la pobresa infantil greu el 2023. Tot i que ha reconegut que l’índex s’ha reduït, passant del 15,2 % el 2022 al 12,4 %, ha alertat que encara hi ha 363.900 infants en situació de pobresa a Catalunya. Així, ha recordat que la xifra de menors de 18 anys que viuen en aquestes circumstàncies s’ha situat en el 26,8 % i ha avisat que aquest grup social és el que té una taxa de pobresa més elevada i supera la de la població adulta, que és del 18 %. Tot plegat es desprèn de l’Enquesta de condicions de vida de l’Idescat.

Save the Children ha indicat que és especialment preocupant la situació de privació material greu, que afecta actualment el 10,9 % (131.500) dels infants de menys de 16 anys, és a dir, el nivell més extrem d’escassetat i la impossibilitat d’atendre necessitats bàsiques per al benestar i la dignitat de la infància, com ara tenir un àpat saludable i equilibrat al dia, poder pagar el lloguer o els subministraments bàsics i tenir una temperatura adequada dins l’habitatge.

“Aquestes dades reflecteixen l’impacte que l’alça de preus, especialment de l’energia, els productes de primera necessitat i els lloguers, ha tingut en les famílies. És urgent prendre mesures per reduir la desigualtat i la pobresa entre aquelles famílies que més ho necessiten”, ha explicat Ona Lorda, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Catalunya.

Les llars monoparentals, especialment vulnerables

Tot i que la taxa de pobresa entre les llars monoparentals ha disminuït del 39,3 % el 2022 al 33 % el 2023, la seva situació continua sent especialment vulnerable. Save the Children reitera que les dones pateixen una major precarietat i pobresa laboral, fet que influeix en les seves taxes de pobresa, desproporcionadament elevades.

En general, les llars amb infants presenten una taxa de pobresa superior a les llars sense, un 22,7 % davant del 13,1 %. Aquestes xifres són similars a les de l’exercici anterior. “Tot això posa en relleu la necessitat de les famílies amb fills de comptar amb ajudes per evitar que la criança suposi un risc de caure en la pobresa”, ha apuntat Save the Children.

Reformular la renda garantida de ciutadania 

L’ONG ha criticat la manca d’efectivitat d’instruments com la renda garantida de ciutadania i ha proposat que inclogui un complement per a la criança. També garantir l’accés de les famílies més vulnerables a l’educació zero-tres per afavorir la conciliació i revisar el llindar d’ingressos per accedir a les beques menjador i igualar-lo al de la pobresa relativa perquè tots els infants en situació de vulnerabilitat hi tinguin accés.